Local School Council Archive

2018 / 2019

JULY 12, 2018
     Organizational Meeting Minutes
SEPTEMBER 5, 2018     
     Meeting Minutes
OCTOBER 1, 2018     6:00 p.m.
     Meeting Minutes
NOVEMBER 7, 2018     7:00 a.m.
     Meeting Minutes
DECEMBER 5, 2018     7:00 a.m.
    Meeting Minutes
JANUARY 9, 2019     7:00 a.m.
     Meeting Minutes
FEBRUARY 4, 2019     
     Meeting Minutes   6:00 p.m.
MARCH 6, 2019     7:00 a.m.
     Meeting Minutes
APRIL 1, 2019     6:00 p.m.
     Meeting Minutes
MAY 1, 2019     7:00 a.m.
     Meeting Minutes
JUNE 5, 2019     6:00 p.m.
     Meeting Minutes

Past Committee Members

Al Grippe                       LSC Member / Chairperson

Liz Schultz                      LSC Member / Co-Chair

Julie Fehler-Render       LSC Member / Parent

Candace McGuffey       Teacher

Cara Howerter               Counselor

Karen Torres                   Parent

Ewa Mascarenhas          Parent

Jennifer Gillespie          Parent

Sarah Ohlsson               Parent

2019 / 2020

SEPTEMBER 9, 2019 @ 5:00pm
     Meeting Minutes
OCTOBER 8, 2019 @ 6:00pm   
     Meeting Minutes
NOVEMBER 4, 2019 @ 6:00pm  
     Meeting Minutes
DECEMBER 10, 2019 @ 6:00pm    
     Meeting Minutes
 
JANUARY 13, 2020 @ 6:00pm
     Meeting Minutes
 
FEBRUARY 11, 2020 @ 6:00pm   
     Meeting Minutes
 
MARCH 9, 2020 @ 6:00pm 
     Meeting Minutes
APRIL 14, 2020 @ 6:00pm  
     Meeting Minutes
 
MAY 11, 2020 @ 6:00pm  
     Meeting Minutes
MAY 15, 2020 @ 6:00pm  
     Meeting Minutes
JUNE 9, 2020 @ 6:00pm  
     Meeting Minutes
JUNE 10, 2020 @ 6:00pm  
     Meeting Minutes